หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นานได้กิ๋น
อักษรล้านนา
นาฯได้กินฯ
เทียบอักษรไทย
[นานได้กิน]
ความหมาย

ดู...นานได้

ออกเสียงล้านนา
นานได้
อักษรล้านนา
นาฯได้
เทียบอักษรไทย
[นานได้]
ความหมาย

ว.กว่าจะได้ หรือกว่าจะเสร็จต้องใช้เวลานาน; นานได้กิ๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นานได้กิ๋น (นาฯได้กินฯ)