หน้าหลัก
นานฮอด
นาฯรอฯด
[นานรอด]

ก.ไปตั้งนานยังไม่ถึง/...ยังไม่เห็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นานฮอด (นาฯรอฯด)