หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นานหัน
อักษรล้านนา
นาฯหันฯ
เทียบอักษรไทย
[นานหัน]
ความหมาย

ว.กว่าจะเห็นผลหรือได้ผลต้องใช้เวลามาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นานหัน (นาฯหันฯ)