หน้าหลัก
นานมา
นาฯมา
[นานมา]

ก.ไปตั้งนานยังไม่กลับมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นานมา (นาฯมา)