หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นานต๋าย
อักษรล้านนา
นาฯตายฯ
เทียบอักษรไทย
[นานตาย]
ความหมาย

ว.ตายยาก,มีอายุยืน (มักหมายเอาบุคคลที่กำลังถูก กล่าวถึงก็โผล่หน้ามาให้เห็นทันที)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นานต๋าย (นาฯตายฯ)