หน้าหลัก
นานต๋าย
นาฯตายฯ
[นานตาย]

ว.ตายยาก,มีอายุยืน (มักหมายเอาบุคคลที่กำลังถูก กล่าวถึงก็โผล่หน้ามาให้เห็นทันที)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นานต๋าย (นาฯตายฯ)