หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นาดอน
อักษรล้านนา
นาฯดอฯร
เทียบอักษรไทย
[นาดอน]
ความหมาย

น.นาอยู่ในที่สูง มักมีน้ำไม่พอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาดอน (นาฯดอฯร)