หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นาด
อักษรล้านนา
นาฯดฯ
เทียบอักษรไทย
[นาด]
ความหมาย

ก๑.สวาปาม,มุมมาม เช่น นาดจ๋นหม๋ด - สวาปามจนหมด; กระทบ,กระแทก ก๒.ทาบ-วางแนบ อย่างเตารีด ทาบผ้า; หนาด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาด (นาฯดฯ)