หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นางไม้
อักษรล้านนา
นาฯงฯไม้
เทียบอักษรไทย
[นางไม้]
ความหมาย

น๑.ผีเพศหญิงที่สิงอยู่กับต้นไม้ใหญ่ มักเป็นต้นตะเคียน น๒.กิ่งไม้ที่แยกออกจากลำต้น ส่วนกิ่งเล็กที่แยกออกจากกิ่งใหญ่นี้เรียกกิ่งไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นางไม้ (นาฯงฯไม้)