หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นางนี
อักษรล้านนา
นาฯงฯนี
เทียบอักษรไทย
[นางนี]
ความหมาย

น.ชะนี. อี่ฮุย,อี่โหวด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นางนี (นาฯงฯนี)