หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นาค
อักษรล้านนา
นาฯคฯ
เทียบอักษรไทย
[นาค]
ความหมาย

น.งูใหญ่(มะโรง),ผู้ประเสริฐ,ผู้ไม่ทำบาป,คนที่ไปอยู่วัดนุ่งขาวห่มขาวเพื่อเตรียมตัวจะบวช,ผู้ที่กำลังจะบวช

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาค (นาฯคฯ)