หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นาก
อักษรล้านนา
นาฯกฯ
เทียบอักษรไทย
[นาก]
ความหมาย

น.โลหะผสมทองคำกับเงิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาก (นาฯกฯ)