หน้าหลัก
นาก
นาฯกฯ
[นาก]

น.โลหะผสมทองคำกับเงิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาก (นาฯกฯ)