หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นั่งแอมขี้ข้าง
อักษรล้านนา
นั่งฯแอมฯขี้ข้างฯ
เทียบอักษรไทย
[นั่งแอมขี้ข้าง]
ความหมาย

ก.นั่งเคียงข้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งแอมขี้ข้าง (นั่งฯแอมฯขี้ข้างฯ)