หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นั่งแกม
อักษรล้านนา
นั่งฯแคมฯ
เทียบอักษรไทย
[นั่งแคม]
ความหมาย

ก.นั่งกำกับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งแกม (นั่งฯแคมฯ)