หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นั่งเหยียดขา
อักษรล้านนา
นั่งฯอยฯยฯดขา
เทียบอักษรไทย
[นั่งเอฺยียดขา]
ความหมาย

ก.นั่งเอาขาข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเหยียดไปข้างหน้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งเหยียดขา (นั่งฯอยฯยฯดขา)