หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นั่งเต่ยกางจ๊าง
อักษรล้านนา
นั่งฯเติ่ยฯคาฯงฯช้างฯ
เทียบอักษรไทย
[นั่งเต่ยคางช้าง]
ความหมาย

ก.อาการที่สตรีนั่งไม่ระวังผ้านุ่งหย่อนจนเห็นกางเกงในหรืออวัยวะเพศ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งเต่ยกางจ๊าง (นั่งฯเติ่ยฯคาฯงฯช้างฯ)