หน้าหลัก
นั่งเต่ยกางจ๊าง
นั่งฯเติ่ยฯคาฯงฯช้างฯ
[นั่งเต่ยคางช้าง]

ก.อาการที่สตรีนั่งไม่ระวังผ้านุ่งหย่อนจนเห็นกางเกงในหรืออวัยวะเพศ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งเต่ยกางจ๊าง (นั่งฯเติ่ยฯคาฯงฯช้างฯ)