หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นั่งหย่องเข๋าะ
อักษรล้านนา
นั่งฯอยฯอฯงโขอฯะ
เทียบอักษรไทย
[นั่งอฺย่องเขาะ]
ความหมาย

ก.นั่งยองๆ; นั่งอย่องเอยาะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งหย่องเข๋าะ (นั่งฯอยฯอฯงโขอฯะ)