หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นั่งม็อบแม็บ
อักษรล้านนา
นั่งฯมัอฯปฯฯแมัปฯฯ
เทียบอักษรไทย
[นั่งม็อบแม็บ]
ความหมาย

ก.นั่งพับเพียบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งม็อบแม็บ (นั่งฯมัอฯปฯฯแมัปฯฯ)