หน้าหลัก
นั่งผ๋ก
นั่งฯผ฿กฯ
[นั่งผก]

ก.นั่งซุ่มแอบดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งผ๋ก (นั่งฯผ฿กฯ)