หน้าหลัก
นั่งผ่อนอนแยง
นั่งฯผํอฯนอฯรแยงฯ
[นั่งผ่อนอนแยง]

ก.นั่งๆ นอนๆ ดูอย่างละเอียดถี่ถ้วน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งผ่อนอนแยง (นั่งฯผํอฯนอฯรแยงฯ)