หน้าหลัก
นั่งป๋กขาก่ายง้อน
นั่งฯป฿กฯขาก่ายฯง้อฯร
[นั่งปกขาก่ายง้อน]

ก.นั่งไขว่ห้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งป๋กขาก่ายง้อน (นั่งฯป฿กฯขาก่ายฯง้อฯร)