หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นั่งป้อหละแหม้
อักษรล้านนา
นั่งฯปํอฯหลฯะแห้มฯ
เทียบอักษรไทย
[นั่งป้อหละแหม้]
ความหมาย

ก.นั่งพับเพียบ; นั่งม็อบแม็บ, นั่งหม้อแหม้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งป้อหละแหม้ (นั่งฯปํอฯหลฯะแห้มฯ)