หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นั่งต๊าวแขน
อักษรล้านนา
นั่งฯท้าฯวฯแขนฯ
เทียบอักษรไทย
[นั่งท้าวแขน]
ความหมาย

ก.นั่งแล้วใช้ฝ่ามือวางกับพื้นเพื่อรับน้ำหนักตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งต๊าวแขน (นั่งฯท้าฯวฯแขนฯ)