หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นั่งซิดนั่งซี
อักษรล้านนา
นั่งฯซิดฯนั่งฯซี
เทียบอักษรไทย
[นั่งซิดนั่งซี]
ความหมาย

ก.นั่งชิดกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งซิดนั่งซี (นั่งฯซิดฯนั่งฯซี)