หน้าหลัก
นั่งซิดนั่งซี
นั่งฯซิดฯนั่งฯซี
[นั่งซิดนั่งซี]

ก.นั่งชิดกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งซิดนั่งซี (นั่งฯซิดฯนั่งฯซี)