หน้าหลัก
นั่งงอก้องหง้อง
นั่งงอก้องหง้อง
นั่งฯงํอฯก้อฯงห้งฯอฯง
[นั่งงอก้องหง้อง]

ก.นั่งตัวงอคุดคู้; นั่งงอก๊องง้อง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งงอก้องหง้อง (นั่งฯงํอฯก้อฯงห้งฯอฯง)