หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นั่งข๋ดถะหวายหงายอ้งตี๋น
อักษรล้านนา
นั่งฯข฿ดฯถๆวฯายฯหงฯายฯอ้฿งฯตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[นั่งขดถวายหายอ้งตีน]
ความหมาย

ก.นั่งขัดสมาธิหงายฝ่าเท้าขึ้น,นั่งเสวยสุข

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งข๋ดถะหวายหงายอ้งตี๋น (นั่งฯข฿ดฯถๆวฯายฯหงฯายฯอ้฿งฯตีนฯ)