หน้าหลัก
นั่งข๋ดถะหวาย
นั่งฯข฿ดฯถๆวฯายฯ
[นั่งขดถวาย]

ก.นั่งขัดสมาธิ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งข๋ดถะหวาย (นั่งฯข฿ดฯถๆวฯายฯ)