หน้าหลัก
นั่งกองนอนกอง
นั่งฯคอฯงนอฯรคอฯง
[นั่งคองนอนคอง]

ก.นั่งคอยนอนคอย,รอคอยเป็นเวลานาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งกองนอนกอง (นั่งฯคอฯงนอฯรคอฯง)