หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นั่งกองนอนกอง
อักษรล้านนา
นั่งฯคอฯงนอฯรคอฯง
เทียบอักษรไทย
[นั่งคองนอนคอง]
ความหมาย

ก.นั่งคอยนอนคอย,รอคอยเป็นเวลานาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งกองนอนกอง (นั่งฯคอฯงนอฯรคอฯง)