หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นับไปนับมา
อักษรล้านนา
นัปฯไพนัปฯมา
เทียบอักษรไทย
[นับไพนับมา]
ความหมาย

ก.นับทบทวนหลายๆ ครั้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นับไปนับมา (นัปฯไพนัปฯมา)