หน้าหลัก
นับได้นับเยียะ
นับได้นับเยียะ
นัปฯได้นัปฯเยยฯะ
[นับได้นับเยียะ]

ก.ทำอะไรโดยขาดการไตร่ตรอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นับได้นับเยียะ (นัปฯได้นัปฯเยยฯะ)