หน้าหลัก
นับอยู่นับกิ๋น
นัปฯอยฯนัปฯกินฯ
[นับอยู่นับกิ๋น]

ก.อยู่กินไปเรื่อยๆ,อยู่ไปวันๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นับอยู่นับกิ๋น (นัปฯอยฯนัปฯกินฯ)