หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นับอยฺู่นับกิ๋น
อักษรล้านนา
นัปฯอยฯู่นัปฯกินฯ
เทียบอักษรไทย
[นับอยู่นับกิ๋น]
ความหมาย

ก.อยู่กินไปเรื่อยๆ,อยู่ไปวันๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นับอยู่นับกิ๋น (นัปฯอยฯู่นัปฯกินฯ)