หน้าหลัก
นับหื้อ
นับหื้อ
นัปฯหื้
[นับหื้อ]

ก.ให้ไปโดยขาดการไตร่ตรอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นับหื้อ (นัปฯหื้)