หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นับ
อักษรล้านนา
นัปฯ
เทียบอักษรไทย
[นับ]
ความหมาย

น.เรียกลูกประคำว่า "บ่านับ" ก.ไม่เคารพยกย่องนับถือ,ไม่ไตร่ตรอง,ไปเรื่อยๆ โดยไม่กังวลกับสิ่งใด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นับ (นัปฯ)