หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นัน
อักษรล้านนา
นั
เทียบอักษรไทย
[นัน]
ความหมาย

ว.เสียงดัง,เสียงอึกทึก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นัน (นั)