หน้าหลัก
นัน
นั
[นัน]

ว.เสียงดัง,เสียงอึกทึก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นัน (นั)