หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นักแต๊นักว่า
อักษรล้านนา
นักฯแท้นักฯว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[นักแท้นักว่า]
ความหมาย

ว.มากมายเหลือเกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นักแต๊นักว่า (นักฯแท้นักฯว่าฯ)