หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นักแก
อักษรล้านนา
นักฯแค
เทียบอักษรไทย
[นักแค]
ความหมาย

ว.มากมาย,เหลือเกิน เช่นขี้ค้านนักแก - ขี้เกียจมาก; นักแก่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นักแก (นักฯแค)