หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นะเนือก
อักษรล้านนา
นเนิอฯก
เทียบอักษรไทย
[นะเนือก]
ความหมาย

ว.วูบวาบ,หวั่นไหว อย่างอาการที่ต้นไม้ถูกพายุพัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นะเนือก (นเนิอฯก)