หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นะว่า
อักษรล้านนา
นว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[นะว่า]
ความหมาย

ว.คำอุทาน ในความหมายว่า "นึกแล้วเชียว" แต่เวลาพูดจริงมักจะเติมสรรพนามแทนตนเองแทรกไว้กลาง เช่น นะฮาว่า นะกูว่า นะแม่ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นะว่า (นว่าฯ)