หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นอบ
อักษรล้านนา
นอฯปฯฯ
เทียบอักษรไทย
[นอบ]
ความหมาย

ก.โน้มค้อมโอนกายลง เป็นการแสดงความเคารพ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอบ (นอฯปฯฯ)