หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นอนแส่ง
อักษรล้านนา
นอฯรแส่งฯ
เทียบอักษรไทย
[นอนแส่ง]
ความหมาย

ก.นอนแฉ่ง - นอนหงายแล้วแบะแขนขาออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอนแส่ง (นอฯรแส่งฯ)