หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นอนเหล้น
อักษรล้านนา
นอฯรเห้ลฯร
เทียบอักษรไทย
[นอนเหล้น]
ความหมาย

น.นอนเล่น - นอนพักผ่อนโดยไม่คิดว่าจะหลับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอนเหล้น (นอฯรเห้ลฯร)