หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นอนวัน
อักษรล้านนา
นอฯรวันฯ
เทียบอักษรไทย
[นอนวัน]
ความหมาย

น.ตัวต่อชนิดหนึ่ง ออกหากินเวลากลางคืน เรียก ต่อนอนวัน ก.นอนแต่หัวค่ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอนวัน (นอฯรวันฯ)