หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นอนตวย
อักษรล้านนา
นอฯรทวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[นอนทวย]
ความหมาย

ก๑.นอนด้วย ก๒.หลับนอน - มีเพศสัมพันธ์ : กำจ้อย "อ้ายสมบ้านหนี้ โจ้กดีถูกหวย เอาสาว นอนตวย ฅืนนึ่งปันห้า - พี่สมชาวบ้านนี้ โชคดีถูกหวย เอาสาวมานอนด้วยคืนหนึ่ง เป็นเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาท"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอนตวย (นอฯรทวฯยฯ)