หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นอนกิ๋นบ้านกิ๋นเมือง
อักษรล้านนา
นอฯรกินฯบ้าฯนฯกินฯเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[นอนกินบ้านกินเมือง]
ความหมาย

สำ.นอนแบบคนขี้เกียจจนไม่ทำงานอะไร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอนกิ๋นบ้านกิ๋นเมือง (นอฯรกินฯบ้าฯนฯกินฯเมิอฯง)