หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นอน
อักษรล้านนา
นอฯร
เทียบอักษรไทย
[นอน]
ความหมาย

ก๑.เอนตัวลงทาบกับพื้น เป็นต้น; ก๒.อาการที่ัสัตว์เอนตัวลงกับพื้นเพื่อพักผ่อน หรือยืนหลับอยู่กับที่; ก๓.อาการที่เอาของที่วางอยู่ในแนวตั้ง หรือเอน หรือของสูงๆ ทอดลง.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอน (นอฯร)