หน้าหลัก
นอด
นอฯด
[นอด]

น.ชื่อพืชหลายชนิดทั้งพืชน้ำและพืชบก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอด (นอฯด)