หน้าหลัก
นอง
นอฯง
[นอง]

ก.ท่วม,หลาก เช่น น้ำนอง - น้ำหลาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอง (นอฯง)