หน้าหลัก
นอกใจ๋
นอฯก
[นอกใจ]

ก.ไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ครองหรือคนรักด้วยการคบชู้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอกใจ๋ (นอฯก)