หน้าหลัก
นอกต๋ำฮา
นอฯกตำรา
[นอกตำรา]

ว.ไม่มีในตำรา,ผิดตำรา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอกต๋ำฮา (นอฯกตำรา)