หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นอกจาน
อักษรล้านนา
นอฯกชานฯ
เทียบอักษรไทย
[นอกชาน]
ความหมาย

น.พื้นเรือนที่ยื่นออกมานอกชายคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอกจาน (นอฯกชานฯ)