หน้าหลัก
นอกจาน
นอฯกชานฯ
[นอกชาน]

น.พื้นเรือนที่ยื่นออกมานอกชายคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอกจาน (นอฯกชานฯ)