หน้าหลัก
นอก
นอฯก
[นอก]

น.เรียกเขตที่พ้นจากเขตเมืองว่า บ้านนอก. เรียกต่างประเทศว่าเมืองนอก. ว.พ้นออกไปจากภายใน หรือไม่อยู่ร่วมใน,ตรงข้ามกับใน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอก (นอฯก)